Regler för nya Spelbolag Utomlands

Regler på nya spelbolag utomlands

Vare sig någon öppnar ett nytt spelbolag med svensk licens eller utan, kommer det finnas en rad regler och lagar att följa. Enda gång det inte finns, är när ett spelbolag väljer att driva spelverksamhet helt utan en spellicens. Det är dock oftast oseriösa aktörer där du inte ska spela. Vi ska förklara varför, samt hur det fungerar regelmässig för svenska och utländska spelbolag.

Vill du veta allting annat om casinon utan spelpaus, läser du vad Linus har att berätta genom att klicka på utanspelpaus.se. Där finner du all information du behöver för att ta dina första steg utanför den svenska spelmarknaden. Vi börjar dock med den svenska.

Regler för nya Spelbolag med Svensk Licens

Det bör noteras att lagar och regler kan ändras över tid, och det är alltid bäst att konsultera de senaste reglerna från en relevant myndighet eller en juridisk expert. Detta är en allmän sammanfattning av de regler och lagar som gällde för spelbolag med svensk licens.

 • Licensiering: Alla spelbolag som riktar sig till den svenska marknaden måste ha en licens utfärdad av Spelinspektionen.
 • Skatt: Spelbolag med svensk licens är skyldiga att betala 18 % skatt på intäkter från spel om pengar.
 • Ansvarsfullt spelande: Spelbolagen måste uppfylla vissa krav för att främja ansvarsfullt spelande och skydda konsumenterna. Det kan inkludera att sätta insättningsgränser, ge spelarna möjlighet att stänga av sig själva och att följa regler om marknadsföring.
 • Spelbegränsningar: Spelare måste registrera sig och verifiera sin identitet för att delta i onlinespel. Dessutom måste spelbolagen följa regler för spelbegränsning, som till exempel insättningsgränser.
 • Marknadsföring: Strikta regler styr hur spelbolag får marknadsföra sina tjänster. Marknadsföringen får inte vara vilseledande eller aggressiv, och den måste rikta sig mot personer över 18 år.
 • Integritet och säkerhet: Spelbolag måste ha adekvata åtgärder på plats för att skydda spelarnas personliga information och ekonomiska transaktioner.
 • Överensstämmelse med annan lagstiftning: Spelbolagen måste även följa andra tillämpliga lagar, som till exempel dataskyddslagstiftning och lagar som rör penningtvätt.
 • Följande av regler: Spelinspektionen övervakar och säkerställer att licensierade spelbolag följer reglerna. Om ett företag inte följer reglerna kan det medföra böter eller att licensen dras tillbaka.
 • Spelarpool: Vissa begränsningar kan finnas för att spela över landsgränser, och det kan vara restriktioner för spelbolagen att erbjuda spel som ingår i en internationell spelarpool.
 • Bonusar och kampanjer: Det finns också restriktioner för hur bonusar och kampanjer får användas för att locka nya spelare.

Denna sammanfattning är inte heltäckande, och det finns många detaljerade aspekter av lagen att beakta. För den som planerar att starta eller driva ett spelbolag med svensk licens är det starkt rekommenderat att söka juridisk rådgivning och att noggrant granska den aktuella lagstiftningen.

Regler för nya Spelbolag utan Svensk Licens

Här kommer det inte finnas några standardiserade regler som gäller alla online casinon utomlands. Det beror helt enkelt på att det handlar om olika spellicenser, utfärdade av olika spelmyndigheter. Dessa spelmyndigheter befinner sig juridiskt i olika länder, vilket leder till att var och en har olika lagar och strikta regler.

Vi väljer således att ta upp två av de mest populära utländska spellicenserna och jurisdiktionerna. I det fallet handlar det om MGA license från Malta Gaming Authority, samt Curacao License från Curacao Gambling Board.

MGA Licensen

Malta Gaming Authority (MGA) är den regulatoriska myndigheten som ansvarar för spel i Malta och utfärdar licenser till online-spelbolag. Här är några av de viktigaste lagarna och reglerna som spelbolag måste följa för att erhålla och behålla en MGA-licens:

 • Licensieringsprocessen: Ansökande måste genomgå en grundlig licensieringsprocess som inkluderar en detaljerad genomgång av företagets ägarstruktur, affärsplan, spel, finansiell och teknisk kapacitet.
 • Skattekrav: Licenshavare måste betala licensavgifter och skatter enligt Maltas lagstiftning. Skattesatsen kan variera beroende på typ av spel och intäkter.
 • Spelarskydd: Licenshavare måste ha åtgärder för ansvarsfullt spelande för att skydda spelarna, inklusive verktyg för självuteslutning och insättningsgränser.
 • Anti-penningtvätt (AML): Spelbolag måste ha stränga rutiner och policyer för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism enligt Maltas och EU:s lagar.
 • Tekniska standarder: Spelen som erbjuds måste uppfylla tekniska och rättvisekrav, och spelbolaget måste regelbundet genomgå tekniska tester och revisioner.
 • Dataskydd: Spelbolag måste följa dataskyddsförordningen (GDPR) och säkerställa att spelarnas personuppgifter hanteras på ett lagligt och säkert sätt.
 • Marknadsföring och reklam: Reklam och marknadsföring måste vara rättvis och inte vilseledande, och licenshavare måste följa Maltas och eventuella andra relevanta lagar och regler för marknadsföring.
 • Spelarbetalningar: Företagen måste hålla spelarnas medel skilda från företagets egna medel för att säkerställa att pengarna är säkra och att utbetalningar kan göras utan problem.
 • Rättvisa spel: Spelbolagen måste kunna bevisa att deras spel är rättvisa och slumpmässiga, och att de använder en slumpgenerator som har testats av en godkänd tredje part.
 • Kundtjänst: Ett bra system för kundsupport och klaganter måste finnas tillgängligt för att hantera eventuella problem eller frågor från spelarna.
 • Compliance och Övervakning: MGA övervakar sina licenshavare noggrant och kräver regelbundna rapporter och efterlevnadsrevisioner för att säkerställa att alla lagar och regler följs.

Förutom dessa generella krav kan det finnas specifika regler beroende på typen av licens som söks (till exempel Casino, Sportspel, Lotterier, etc.). De som är intresserade av att söka en MGA-licens bör konsultera en expert på Maltas spelreglering eller kontakta MGA direkt för att säkerställa att alla specifika krav och regler är uppfyllda.

Curacao Licensen

Curacao är en av de mest kända jurisdiktionerna för att utfärda spellicenser, och många online-spelbolag väljer Curacao på grund av dess relativt enklare och kostnadseffektiva licensieringsprocess. Här är några av de huvudsakliga lagarna och reglerna som gäller för en spellicens i Curacao:

 • Licensieringsprocess: Ansökande måste genomgå en process som inkluderar bakgrundskontroll, inspektion av programvara och bevis på finansiell stabilitet.
 • Företagsstruktur: Spelbolaget måste ha ett företag registrerat i Curacao och måste också ha ett lokalt företag som fungerar som licensinnehavare eller tjänsteleverantör.
 • Skattekrav: Curacao erbjuder en attraktiv skattestruktur, där licensinnehavare ofta betalar en fast avgift samt en viss procentandel av bruttoinkomsten.
 • Spelarskydd: Även om Curacao inte är lika strikt som vissa andra jurisdiktioner, förväntas licenshavare ändå följa vissa normer för rättvist spel och spelarskydd.
 • Tekniska standarder: Spel och programvara måste uppfylla vissa tekniska krav och genomgå tester för att säkerställa att de är rättvisa och slumpmässiga.
 • Anti-penningtvätt (AML): Licensinnehavare måste ha åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med internationella standarder.
 • Dataskydd: Även om det inte finns specifika lokala dataskyddslagar, bör licenshavare följa bästa praxis för dataskydd och hantera personuppgifter på ett säkert sätt.
 • Marknadsföring och reklam: Curacao har inga specifika regler för marknadsföring, men licenshavare bör följa rättvis marknadsföring och inte rikta sig till marknader där de inte har rätt att verka.
 • Förvaltning av spelarmedel: Det finns inga strikta krav på att hålla spelarnas medel separat, men många licenshavare väljer att göra detta som en del av bästa praxis.
 • Övervakning och efterlevnad: Curacao eGaming är huvudmyndigheten som övervakar och reglerar spelindustrin i Curacao. De genomför viss övervakning och kräver viss rapportering från licenshavare, men det är generellt sett mindre strikt än i vissa andra jurisdiktioner.
 • Rättvisa spel: Spelbolagen måste kunna bevisa att deras spel är rättvisa och att de använder en godkänd slumpgenerator.

Curacao-licensen är populär bland mindre och nyare spelbolag, särskilt på grund av de lägre kostnaderna och den enklare processen. Men det är viktigt att notera att licenskraven kan vara mindre strikta än i vissa andra jurisdiktioner, vilket kan leda till en varierad uppfattning om licensens prestige och trovärdighet.

Därför ska du inte spela på casinon utan licens

Att spela casino utan licens, är numera ett vedertaget uttryck för att spela casino utan en svensk spellicens. Dock ska vi här gå in på frasens verkliga betydelse. Det är således spel om pengar på en spelsida som drivs av ett spelbolag utan någon spellicens.

Här är det inte rekommenderat att spela, då du helt och hållet saknar skydd. Spelbolaget i fråga kan behandla dig precis hur de vill, då det verken finns ett regelverk eller några lagar för en viss jurisdiktion. Det största problemet i detta fall kan bli att få ut dina vinster om du skulle ha turen att vinna.

Sixten Larsson

Sixten Larsson är en passionerad sportentusiast med ett brinnande intresse för olika idrotter. Han är alltid engagerad och uppdaterad när det gäller de senaste sportnyheterna och resultaten. Oavsett om det handlar om fotboll, handboll, tennis eller någon annan sport.

Lär dig mer →